Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Mitsui High-tec Inc

Mitsui High-tec Inc

Nội dung kinh doanh

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm khuôn mẫu chính xác dùng cho dập, máy công cụ, khung dây dẫn, lõi động cơ

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Mitsui High-tec Inc

Danh sách danh mục của Mitsui High-tec Inc

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

8078588

Khu vực/Quốc gia

Fukuoka, Nhật Bản

Địa chỉ

2-10-1, Komine, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka

Ngày tháng năm thành lập

04/1957

Số lượng nhân viên

501 người ~ 1000 người

TEL

FAX

+81(0)93-614-1200

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.mitsui-high-tec.com/en/index.php

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

Mitsui High-tec, Inc.

Địa chỉ

2-10-1, Komine, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 807-8588, Japan

Ngày tháng năm thành lập

04/1957

Số lượng nhân viên

501 người ~ 1000 người

URL

http://www.mitsui-high-tec.com/en/index.php

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Mitsui High-tec Inc.

PAGE TOP