Công ty TNHH OMI Vietnam (205261)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH OMI Vietnam

Công ty TNHH OMI Vietnam

Nội dung kinh doanh

Chúng tôi cung cấp: Máy quang phổ phát xạ, máy quang phổ phát xạ hồ quang, máy phân tích quang phổ phát xạ, máy phân tích quang phổ, máy quang phổ phân tích

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH OMI Vietnam.

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Công ty TNHH OMI Vietnam

Danh sách danh mục của Công ty TNHH OMI Vietnam

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp: Máy quang phổ phát xạ, máy quang phổ phát xạ hồ quang, máy phân tích quang phổ phát xạ, máy phân tích quang phổ, máy quang phổ phân tích

Mã bưu điện

84

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

22 Pho Ho Giam, Quoc Tu Giam, Dong Da

Ngày tháng năm thành lập

26/02/1983

Tiền vốn

5000000000 VND

Số lượng nhân viên

11 người ~ 50 người

Khách hàng chính

Chúng tôi cung cấp: Máy quang phổ phát xạ, máy quang phổ phát xạ hồ quang, máy phân tích quang phổ phát xạ, máy phân tích quang phổ, máy quang phổ phân tích

TEL

FAX

0919207586

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam

URL

http://spectrovn.com

Thông tin thiết bị

  • Máy quang phổ phát xạ hồ quang – ARL 3460  Thermo Fisher Scientific  ARL 3460  Chúng tôi cung cấp: Máy quang phổ phát xạ, máy quang phổ phát xạ hồ quang, máy phân tích quang phổ phát xạ, máy phân tích quang phổ, máy quang phổ phân tích  10máy

Đại lý/chi nhánh

Công ty TNHH OMI Vietnam

http://dpectrovn.com

Hà Nội, Việt Nam
22 Pho Ho Giam, Quoc Tu Giam, Dong Da
TEL:0919207586

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH OMI Vietnam.

PAGE TOP