Okajima Wood Co., Ltd Vật tư/Nguyên liệu Gỗ Sản phẩm/dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Okajima Wood Co., Ltd

Chúng tôi sản xuất gỗ ván, gỗ dán trang trí tự nhiên theo đặt hàng, kể cả với lô nhỏ.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất, kinh doanh gỗ dán trang trí nội thất, gỗ vật liệu xây dựng Sản xuất, kinh doanh gỗ v...

Vật tư/Nguyên liệu Gỗ

PAGE TOP