Các loại bu lông lục giác chìm, vít trí … Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Các loại bu lông lục giác chìm, vít trí …

Các loại bu lông lục giác chìm, vít trí …

Nếu bạn cần đến ốc vít, hãy liên hệ với AZUMA !

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

htpp://azumavietnam.com

Ngành nghề đối tượng

Ngành sắt/thép/nguyên vật liệu kim loại  Sản phẩm kim loại/Linh kiện kim loại 

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần Azuma Việt Nam Công ty cổ phần Azuma Việt Nam

Danh mục

Bu lông, ốc vít, đai ốc, vòng đệm

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP