Additive COB Mask – Phủ dành cho bề mặt gồ ghề Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Additive COB Mask – Phủ dành cho bề mặt gồ ghề

Additive COB Mask – Phủ dành cho bề mặt gồ ghề

Có thể sử dụng cho bảng mạch có bề mặt gồ ghề

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách dòng metal mask chuyên dụng cho bảng mạch có bề mặt gồ ghề

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD  Linh kiện điện tử/Linh kiện điện 

Thông tin doanh nghiệp

PROCESS LAB. MICRON Co., Ltd. PROCESS LAB. MICRON Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

[Đặc trưng]
■ Có khả năng áp dụng trọn vẹn thiết bị và công nghệ đóng gói bề mặt SMT!
■ Rút ngắn công đoạn, cắt giảm chi phí!
■ Thiết kế có tính đến hiệu quả sản xuất và ổn định chất lượng!
■ Phương pháp Additive đem lại tính thống nhất trong sản xuất, giúp đạt độ bền và khả năng in vượt trội.

※ Để biết thêm những đặc điểm khác, xin quý khách vui lòng tham khảo catalogue

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

Danh mục

Metal Mask Catalog

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP