Metal Mask SHG (giảm được sự phân tán khi in liên tục trên các linh kiện siêu nhỏ) Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Metal Mask SHG (giảm được sự phân tán khi in liên tục trên các linh kiện siêu nhỏ)

Metal Mask SHG (giảm được sự phân tán khi in liên tục trên các linh kiện siêu nhỏ)

Là loại metal mask có những ưu điểm vượt trội, giảm được sự phân tán khi in liên tục trên các linh kiện siêu nhỏ!

Với “Metal Mask SHG” quý khách có thể không cần lo lắng về hiện tượng bị phân tán khi in liên tục đối với linh kiện siêu nhỏ hoặc với lỗ AR. Việc làm nhẵn cạnh và làm sắc góc của lỗ đem lại khả năng in AR cho cả những linh kiện siêu nhỏ. Việc phối kết hợp các phương pháp coating sẽ giúp nâng cao các đặc tính ưu việt.

[Đặc trưng]
■ Sử dụng trong in liên tục các linh kiện cỡ nhỏ
■ Cạnh của lỗ được làm nhẵn, góc được mài nhọn
■ Có khả năng in AR đối với các linh kiện siêu nhỏ
■ Phối kết hợp các phương coating, giúp nâng cao tính ưu việt

※ Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng tham khảo catalogue hoặc liên hệ với chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD  Linh kiện điện tử/Linh kiện điện 

Thông tin doanh nghiệp

PROCESS LAB. MICRON Co., Ltd. PROCESS LAB. MICRON Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

[Đặc tính của sản phẩm]
■ Cạnh lỗ được làm nhẵn
 Giảm ứng suất cắt trượt
 Loại bỏ được phần kem hàn bám dính
■ Góc lỗ được mài nhọn
 Giảm tình trạng kem hàn bám lại ở mặt sau
 Giảm tình trạng tràn flux

※ Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng tham khảo catalogue hoặc liên hệ với chúng tôi.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng tham khảo catalogue hoặc liên hệ với chúng tôi.

Danh mục

Metal Mask Catalog

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP