“Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời” của Công ty cổ phần điện Aichi Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

“Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời” của Công ty cổ phần điện Aichi

“Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời” của Công ty cổ phần điện Aichi

“Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời” là hệ thống phát điện nhằm biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng điện.

Bằng những công nghệ đã tích lũy và kiến thức đã có qua thi công thực tế, chúng tôi cung cấp dịch vụ tổng thể; từ đề xuất, lên kế hoạch về hệ thống phát điện năng lượng mặt trời, tới bảo trì bảo dưỡng.

* Vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue xuống để biết thêm chi tiết.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.aichidenki.jp/english/index.html

Ngành nghề đối tượng

Thiết bị điện/thiết bị điều khiển dùng trong sản xuất  Ngành năng lượng 

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần điện Aichi Công ty cổ phần điện Aichi

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Điều kiện về điện cung cấp
- Loại có biến áp cách điện (100kw)
- Loại không biến áp (250kw)
- Bộ thiết bị biến áp (250kw đến 1MW)

* Vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue xuống để biết thêm chi tiết.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

* Vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue xuống để biết thêm chi tiết.

Danh mục

Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP