ohi-kogyo Corporation Công cụ cắt gọt/Vật liệu mài Máy cắt/Máy cắt kiểu trục răng Sản phẩm/dịch vụ (204014)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của ohi-kogyo Corporation

Chúng tôi sản xuất các loại dao theo hình dạng mà Quý Khách hàng mong muốn.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất các loại dao, lưỡi cắt máy móc dùng trong công nghiệp theo đơn hàng Dao, lưỡi cắt tron...

Công cụ cắt gọt/Vật liệu mài Máy cắt/Máy cắt kiểu trục răng

PAGE TOP