Dao đặt riêng cho máy móc công nghiệp Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dao đặt riêng cho máy móc công nghiệp

Dao đặt riêng cho máy móc công nghiệp

Giới thiệu quy trình đặt hàng dao thửa cho máy móc công nghiệp

Công ty cổ phần Công nghiệp Oi nhận sản xuất theo đơn hàng đối với dao cho máy móc công nghiệp.
Chúng tôi giao hàng sau từ 2 đến 12 tuần (Trung bình là 5 tuần).

Quý Khách hàng có thể lựa chọn các loại hình dạng mũi dao như: Dao hai cạnh, dao hai cạnh hai lớp, dao hai cạnh ba lớp, dao một cạnh, dao một cạnh hai lớp, dao một cạnh ba lớp, dao lưỡi cong.

【Có thể yêu cầu báo giá với những phương thức dưới đây】
■ Yêu cầu báo giá theo bản vẽ: Báo giá theo bản vẽ trên đó có dung sai kích thước, chất liệu, độ cứng
■ Yêu cầu báo giá theo hàng mẫu (Nếu có thể giữ hàng mẫu, chúng tôi sẽ tìm hiểu về chất liệu và độ cứng)
■ Báo giá sau khi trao đổi và quyết định thông số kỹ thuật

※ Vui lòng xem tài liệu bản PDF hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.ohi-kogyo.com/

Ngành nghề đối tượng

Công ty sản xuất khác  Linh kiện máy  Máy dùng trong nông nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

ohi-kogyo Corporation ohi-kogyo Corporation

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Tham khảo】
■ Các loại hình dạng mũi dao
- Dao hai cạnh, dao hai cạnh hai lớp, dao hai cạnh ba lớp, dao một cạnh, dao một cạnh hai lớp, dao một cạnh ba lớp, dao lưỡi cong
■ Hướng mài mũi dao
- Hướng dọc, hướng ngang
■ Lựa chọn chất liệu
- Siêu cứng, SKH51, SKD11, SK, SUS-MS1, SUS-MS2, SUS-MS3, SUS-ON1, SUS-ON2
■ Lớp phủ bên ngoài
- COH-J01, COH-J02, COH-F01, COH-S01, COH-A01, COH-A02

※ Vui lòng xem tài liệu bản PDF hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Vui lòng xem tài liệu bản PDF hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP