ohi-kogyo Corporation (204014)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ohi-kogyo Corporation

  • Tìm đối tác

ohi-kogyo Corporation

Chúng tôi sản xuất các loại dao theo hình dạng mà Quý Khách hàng mong muốn.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất các loại dao, lưỡi cắt máy móc dùng trong công nghiệp theo đơn hàng
Dao, lưỡi cắt trong máy đóng gói tự động
Lưỡi cắt tạo nếp chun (Gather cutter), lưỡi cắt khía chữ V (V-notch cutter)
Lưỡi cắt thẳng (Straight cutter), lưỡi cắt có khía, lưỡi cắt răng cưa
Lưỡi cắt tạo nếp chun răng cưa, lưỡi cắt
Dao tròn, mâm cắt, dao rạch
Dao, lưỡi cắt dùng cho máy làm túi bóng
Dao tròn, mâm cắt, dao rạch
Dao, lưỡi cắt dùng cho máy chế biến thực phẩm
Dao cạo, dao mỏng, lưỡi cắt hình dạng đặc biệt, dao tròn
Mâm cắt, dao rạch
Dao, lưỡi cắt dùng cho máy móc văn phòng
Lưỡi cắt, dao tròn, mâm cắt, dao rạch
Dao dùng cho máy móc gia công màng, băng
Lưỡi cắt, dao tròn, mâm cắt, dao rạch
Dao, lưỡi cắt dùng cho máy móc gia công nhựa
Lưỡi cắt trong khuôn thổi, máy tạo hạt
Dao, lưỡi cắt chung cho các máy móc công nghiệp khác
Chúng tôi chế tạo dao, lưỡi cắt cho máy móc công nghiệp phù hợp với nhu cầu của Quý Khách hàng.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với ohi-kogyo Corporation.

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của ohi-kogyo Corporation

Danh sách danh mục của ohi-kogyo Corporation

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1740072

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

1-14-16, Minamitokiwadai, Itabashi-ku

TEL

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

ohi-kogyo Corporation.

Địa chỉ

1-14-16, Minamitokiwadai, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0072, Japan

Ngày tháng năm thành lập

01/08/1964

URL

http://www.ohi-kogyo.com

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với ohi-kogyo Corporation.

PAGE TOP