Fryer Cleaner “Mẫu CDO-F2F” Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Fryer Cleaner “Mẫu CDO-F2F”

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Fryer Cleaner “Mẫu CDO-F2F”

“Mẫu CDO-F2F” là máy rửa có khả năng rửa sạch dầu hoặc bông bám lại trong ống thép không gỉ của fryer của máy dệt sợi bằng phương pháp phun cát.

Có thể rửa sạch 1 fryer trong khoảng 30~40 giây phun cát.
Sau khi phun cát, máy sẽ chỉ phun không khí để làm sạch mặt trong ống thép không gỉ nên sẽ đảm bảo cát không bám đọng lại trong thành ống hay tràn ra ngoài.
Không chỉ fryer mà máy còn có khả năng rửa mặt trong các loại ống có đường kính khoảng 10mm~20mm.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.e-sanyu.co.jp/sanyu-fook/

Ngành nghề đối tượng

Công nghiệp may mặc/dệt  Công ty sản xuất khác  Khác

Thông tin doanh nghiệp

Sanyu Co., Ltd. Sanyu Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

□ Thao tác trong trạng thái fryer được gắn với máy dệt sợi
□ Có thể thiết kế gắn thêm bánh xe để có thể dễ dàng di chuyển đến vị trí của máy dệt sợi
□ Hầu như không làm xước mặt trong ống thép hay làm thất thoát cát
□ Phun rửa mỗi fryer trong khoảng 30~40 giây
□ Hầu như không để cát bám đọng lại bên trong ống hoặc tràn ra ngoài

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng xem catalogue hoặc liên hệ với công ty chúng tôi.

Danh mục

FLYER CLEANER “CDO-F2F”

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP