FLYER CLEANER “CDO-F2F” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FLYER CLEANER “CDO-F2F”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Fryer Cleaner “Mẫu CDO-F2F” Fryer Cleaner “Mẫu CDO-F2F”
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  “Mẫu CDO-F2F” là máy rửa có khả năng rửa sạch dầu hoặc bông bám lại trong ống thép không gỉ của fryer của máy dệt sợi bằng phương pháp phun cát. Có thể rửa sạch 1 fryer trong khoảng 30~40 giây phun cát. Sau khi phun cát, máy sẽ chỉ phun không khí để làm sạch mặt trong ống thép không gỉ nên sẽ đảm bảo cát không bám đọng lại trong thành ống hay tràn ra ngoài. Không chỉ fryer mà máy còn có khả năng rửa mặt trong các loại ống có đường kính khoảng 10mm~20mm.

Thông tin doanh nghiệp

Sanyu Co., Ltd. Sanyu Co., Ltd.
 • Danh mục
 • Tìm đại lý
 • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP