Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

OEM Co., Ltd

OEM Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

OEM Co., Ltd has been providing high qualitied “MADE IN JAPAN” Cosmetics though decades by controlling QUALITY and SAFTY of cosmetic productions.

We have giant network all over Japan and select the most suitable production
lines for each products. These production lines obeys Japanese pharmaceutical laws which means that they all meet the standard requirements of GMP and IS022716.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với OEM Co., Ltd.

Danh sách danh mục của OEM Co., Ltd

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1620806

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

7F, 33-1, Enoki Cho, Shinjuku ku

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

OEM Co., Ltd

Địa chỉ

7F, 33-1, Enoki Cho, Shinjuku-ku Tokyo Japan

URL

http://www.oem-cosmetic.com/en/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với OEM Co., Ltd.

PAGE TOP