Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Division (198847)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Division

Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Division

We will become the leading business group committed to creating a sustainable world through materials innovation, with use of our unique and distinctive technologies, for People, Society and the Earth.

Nội dung kinh doanh

Mitsubishi Materials Corporation Electronic Materials and Components Company Electronic Components Division offers electronic components of Surge Absorbers, NTC Thermistors, Temperature Sensors and Chip Antennas.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Division.

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Division

Danh sách danh mục của Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Division

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

1-6-1 Yokoami Sumida-Ku

Qui cách sản phẩm đã được chứng nhận

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=vi&u=http%3A%2F%2Fwww.mmc.co.jp%2Fadv%2Fdev%2Fenglish%2F

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

Mitsubishi Materials Corporation

Địa chỉ

3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan

Ngày tháng năm thành lập

1950

Tiền vốn

119,457,000,000 JPY

Số lượng nhân viên

Từ 1001 người trở lên

URL

http://www.mmc.co.jp/

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Division.

PAGE TOP