“Catalog tổng hợp về bể tự hoại” Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

“Catalog tổng hợp về bể tự hoại”

“Catalog tổng hợp về bể tự hoại”

Là nhà sản xuất tổng thể về xử lý nước, chúng tôi cam kết chất lượng cao và dịch vụ tốt.

Catalog này giới thiệu một số bể tự hoại có tính năng xử lý cao mà Công ty Nikko chúng tôi đang cung cấp.

Từ năm 2008, chúng tôi đã có những bước đi sớm trong nghiên cứu phát triển rất nhiều sản phẩm bể tự hoại dành cho hộ gia đình.
Chúng tôi hiện đang có các dòng bể tự hoại với nhiều tính năng khác nhau, bao gồm cả sản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ ưu việt là “Zokao NEXT”

【Nội dung đăng tải chính】
■ Bể tự hoại cỡ nhỏ dành cho hộ gia đình
■ Bể tự hoại cỡ nhỏ dành cho cụm dân cư nhỏ, cửa hàng
■ Bể tự hoại cỡ lớn
■ Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường, hệ thống tái sử dụng nước thải
■ Sản phẩm khác

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.nikko-company.co.jp/house/disposal/

Ngành nghề đối tượng

Công ty sản xuất khác 

Thông tin doanh nghiệp

NIKKO COMPANY NIKKO COMPANY

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Nội dung đăng tải】
■ Bể tự hoại cỡ nhỏ dành cho hộ gia đình
・Zokao NEXT
・Zokao
・Zokao X
■ Bể tự hoại cỡ nhỏ dành cho cụm dân cư nhỏ, cửa hàng
・Zokao
・Zokao X
・NSE
・NSR
・NX-A
■ Bể tự hoại cỡ lớn
・NKT
・NK-USR2
・NSR
・NPKB-2
・MBK-B
・MBK-NP
■ Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường, hệ thống tái sử dụng nước thải
■ Linh kiện cho bể tự hoại (Máy quạt gió, nắp hố ga, đồ nâng)
■ Linh kiện cho bể tự hoại (Bể bơm đầu vào, bể bơm xả)
■ Dành cho nhà thầu thi công
■ Q&A về bể tự hoại
■ Dành cho Quý Khách hàng cần lắp đặt bể tự hoại
■ Bảng khái toán số lượng nhân công

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục

“Catalog tổng hợp về bể tự hoại”
NIKKO COMPANY. Company Profile

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP