Dịch vụ thiết kế hỗn hợp chất ổn định dành cho nhựa vinyl clorua và nhựa tổng hợp các loại Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dịch vụ thiết kế hỗn hợp chất ổn định dành cho nhựa vinyl clorua và nhựa tổng hợp các loại

Dịch vụ thiết kế hỗn hợp chất ổn định dành cho nhựa vinyl clorua và nhựa tổng hợp các loại

Với tư cách là doạnh nghiệp sản xuất các chất phụ gia cho vinyl clorua và nhựa tổng hợp các loại (chất ổn định), bằng kỹ thuật phân tích, đánh giá cấp độ cao và nền tảng kinh nghiệm phong phú đã tích lũy trong nhiều năm, công ty TNHH Kyodo Chemical, đang cung cấp các chất phụ gia đã thiết kế pha trộn thích hợp để mang lại nhiều chức năng đa dạng cho các sản phẩm nhựa như là khả năng chịu nhiệt. khả năng chống chịu thời tiết, khả năng biến màu
Hơn nữa, công ty cũng thực hiện và cung cấp toàn bộ các nghiệp vụ như tạo gói (hỗn hợp) và tạo hạt và tạo hạt nhựa màu để nâng cao tính năng sử dụng cho các chất phụ gia đó.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.kyodo-chem.co.jp/item/sekkei.html

Ngành nghề đối tượng

Sản phẩm nhựa/plastic/cao su 

Thông tin doanh nghiệp

KYODO CHEMICAL CO., LTD. KYODO CHEMICAL CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

“Các dòng sản phẩm”
■ Chất ổn định tổng hợp
 ・ AL-100 series (Hỗn hợp của chất chống oxy hóa và chất ổn định ánh sáng)
 ・ AL-200series (Hỗn hợp chỉ có chất chống oxy hóa)
 ・ AL-300series (Hỗn hợp bao gồm chất chống oxy hóa, chất ổn định ánh sáng và các thành phần khác)
 ・ AL-400series(Hỗn hợp chỉ có chất ổn định ánh sáng)

■ Hạt nhựa màu
 ・ MB-100series (Base resin polystyrene)
 ・ MB-200series (Base resin polypropylene)
 ・ MB-300series(Base resin polyethylene)
 ・ MB-900series(Base resin không thuộc các loại nhựa đa năng)

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách xem catalogue hoặc liên hệ với chúng tôi.

Danh mục

Dịch vụ thiết kế hỗn hợp chất ổn định dành cho nhựa vinyl clorua và nhựa tổng hợp các loại

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP