Tính năng yêu cầu đối với chất ổn định dành cho nhựa tổng hợp và các ví dụ sử dụng danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tính năng yêu cầu đối với chất ổn định dành cho nhựa tổng hợp và các ví dụ sử dụng

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Tính năng yêu cầu đối với chất ổn định dành cho nhựa tổng hợp và các ví dụ sử dụng Tính năng yêu cầu đối với chất ổn định dành cho nhựa tổng hợp và các ví dụ sử dụng
    • Danh mục

    Với tư cách là doạnh nghiệp sản xuất các chất phụ gia cho nhựa vinyl clorua và nhựa tổng hợp các loại, bằng kỹ thuật phân tích, đánh giá cấp độ cao và nền tảng kinh nghiệm phong phú đã tích lũy trong nhiều năm, công ty TNHH Kyodo Chemical đang đối ứng và mang lại nhiều chức năng cho các sản phẩm nhựa. Trong bản catalogue của công ty chúng tôi, chúng tôi có giới thiệu các tính năng được yêu cầu đối với mỗi mục đích sử dụng như vật liệu đóng gói, vật tư nông nghiệp và xe ô tô và phương pháp đánh giá cho mỗi trường hợp. Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá yêu cầu đó và cung cấp các chất ổn định đã được thiết kế, pha trộn thích hợp nhất.

Thông tin doanh nghiệp

KYODO CHEMICAL CO., LTD. KYODO CHEMICAL CO., LTD.
  • Danh mục
  • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP