Giới thiệu thiết bị phòng thí nghiệm danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Giới thiệu thiết bị phòng thí nghiệm

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Công ty TNHH Kyodo Chemical   Giới thiệu thiết bị phòng thí nghiệm Công ty TNHH Kyodo Chemical Giới thiệu thiết bị phòng thí nghiệm
    • Danh mục

    Công ty Kyodo Chemical đang sở hữu những loại máy gia công như là máy đùn, máy ép phun, các loại thiết bị thử nghiệm như thiết bị đánh giá và thiết bị tổng hợp và các thiết bị phân tích để phân tích thêm những thiết bị đó. Với tư cách là doạnh nghiệp sản xuất các chất phụ gia nhựa, dựa trên kỹ thuật phân tích, đánh giá và nền tảng kinh nghiệm phong phú đã tích lũy trong nhiều năm, công ty chúng tôi đang cung cấp các chất ổn định để mang lại nhiều chức năng đa dạng cho các sản phẩm nhựa .

Thông tin doanh nghiệp

KYODO CHEMICAL CO., LTD. KYODO CHEMICAL CO., LTD.
  • Danh mục
  • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP