ONEPACK SYSTEM(Tài liệu triển lãm ”Vietnam Plas 2018“) danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ONEPACK SYSTEM(Tài liệu triển lãm ”Vietnam Plas 2018“)

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • ONEPACK SYSTEM ONEPACK SYSTEM
    • Danh mục

    Hệ thống ONE-PACK là hệ thống hiện đại trong việc kết hợp các loại chất phụ gia để thiết kế, pha trộn, tạo hạt. Kyodo Chemical có thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được tạo thành một cách nhất quán từ ONEPACK SYSTEM.

Thông tin doanh nghiệp

KYODO CHEMICAL CO., LTD. KYODO CHEMICAL CO., LTD.
  • Danh mục
  • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP