SEIWA ELECTRIC MFG CO.Ltd (193778)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SEIWA ELECTRIC MFG CO.Ltd

  • Tìm đại lý

SEIWA ELECTRIC MFG CO.Ltd

Nội dung kinh doanh

Hệ thống hiển thị thông tin
Máy móc thiết bị chiếu sáng công nghiệp
Máy móc thiết bị chiếu sáng đường xá, hầm
Sản phẩm chống ồn
Nguyên vật liệu bảo vệ đường ống
Sản phẩm môđun LED dành cho chiếu sáng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SEIWA ELECTRIC MFG CO.Ltd.

Danh sách danh mục của SEIWA ELECTRIC MFG CO.Ltd

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1110052

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

2-19-6 Yanagibashi,Taito-ku

TEL

FAX

+81-3-5833-8971

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

URL

http://www.seiwa.co.jp/en/

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

SEIWA ELECTRIC MFG. CO.,LTD.

Địa chỉ

2-19-6 Yanagibashi,Taito-ku,Tokyo 1110052

URL

http://www.seiwa.co.jp/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SEIWA ELECTRIC MFG CO.Ltd.

PAGE TOP