High precision cutting at free angle “CM-1010KKS” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

High precision cutting at free angle “CM-1010KKS”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

TAKEDA MACHINERY CO., LTD. TAKEDA MACHINERY CO., LTD.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Khách hàng chính

Công ty gia công vật liệu thép, cốt thép, công ty gia công tấm kim loại, tạo hình kim loại và các công ty gia công kim loại khác.

Phân loại

Chọn

PAGE TOP