Shinagawa Sokki Manufacturing Co.,Ltd. (192602)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Shinagawa Sokki Manufacturing Co.,Ltd.

Shinagawa  Sokki  Manufacturing  Co.,Ltd.

Nội dung kinh doanh

Máy đo áp suất, nhiệt kế bằng kim loại, các loại rơ le áp suất, nhiệt độ, mức dầu, lưu lượng chất lỏng, công tắc áp suất loại bù nhiệt, các thiết bị đặc biệt khác

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Shinagawa Sokki Manufacturing Co.,Ltd..

Danh sách danh mục của Shinagawa Sokki Manufacturing Co.,Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1430013

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

2-16, 1-chome, Omori minami, Ota-ku

TEL

FAX

81-3-3745-0015

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://shinagawasokki.co.jp/?lang=en

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

Shinagawa Sokki Manufacturing Co.,Ltd.

Địa chỉ

2-16, 1-chome, Omori minami, Ota-ku, Tokyo 143-0013

URL

http://shinagawasokki.co.jp/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Shinagawa Sokki Manufacturing Co.,Ltd..

PAGE TOP