TEIKOKU SEIBYO CO., LTD. (191949)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TEIKOKU SEIBYO CO., LTD.

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

TEIKOKU SEIBYO CO., LTD.

Nội dung kinh doanh

Teikoku Seibyo’s history closely parallels the development of rail networks in Japan.
Since its founding in 1917, the company has dedicated itself to being the leading rail fastener products manufacturer through developing and improving its original automated facilities.
By delivering better products at lower prices, the company enjoys the patronage of JR group corporations and other municipal and private transportation companies.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TEIKOKU SEIBYO CO., LTD..

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của TEIKOKU SEIBYO CO., LTD.

Danh sách danh mục của TEIKOKU SEIBYO CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

5520022

Khu vực/Quốc gia

Osaka, Nhật Bản

Địa chỉ

3-2-21, Kaigandori, Minato-ku Osaka-shi,

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

URL

http://www.teikoku-seibyo.com/english/index.html

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

TEIKOKU SEIBYO CO., LTD.

Địa chỉ

3-2-21, Kaigandori, Minato-ku Osaka-shi, Osaka, 552-0022, Japan

URL

http://www.teikoku-seibyo.com/english/index.html

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TEIKOKU SEIBYO CO., LTD..

PAGE TOP