Khớp nối cốt thép Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Khớp nối cốt thép

  • Tìm đại lý

Khớp nối cốt thép

Công ty cổ phần Okabe – “Chuyên gia xây dựng” xin giới thiệu loại khớp nối cốt thép đang cung cấp

Công ty cổ phần Okabe có sản phẩm khớp nối cốt thép giúp thực hiện công việc uốn khung thép một cách đơn giản tại công trường như “Khớp nối cơ khí dùng cho cốt thép biến thể”, và các loại khớp nối cốt thép như “Khớp nối cốt thép cơ khí dùng cho khe co ngót bê tông” hay “Khớp nối cốt thép kép cơ khí”, v...v.

【Đặc điểm】
[Khớp nối cốt thép kép cơ khí]
■ Không cần độ thành thục của công nhân thi công
■ Có thể thực hiện công việc trong mọi thời tiết

※ Vui lòng liên hệ hoặc tải catalog xuống để biết thêm chi tiết!

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okabe.co.jp/english/products/

Ngành nghề đối tượng

Khác  Ngành xây dựng 

Thông tin doanh nghiệp

Okabe Co., Ltd. Okabe Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Danh mục sản phẩm】
■ C10-0010 Khớp nối cơ khí dùng cho cốt thép biến thể
■ C10-0110 Khớp nối cốt thép cơ khí dùng cho khe co ngót bê tông
■ C10-0210  Khớp nối cốt thép kép cơ khí dùng cho cốt thép biến thể

※ Vui lòng liên hệ hoặc tải catalog xuống để biết thêm chi tiết!

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Vui lòng liên hệ hoặc tải catalog xuống để biết thêm chi tiết!

Danh mục

Khớp nối cốt thép

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

Category

Chọn

PAGE TOP