Khớp nối cốt thép danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Khớp nối cốt thép

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Khớp nối cốt thép Khớp nối cốt thép
    • Danh mục
    • Tìm đại lý

    Công ty cổ phần Okabe có sản phẩm khớp nối cốt thép giúp thực hiện công việc uốn khung thép một cách đơn giản tại công trường như “Khớp nối cơ khí dùng cho cốt thép biến thể”, và các loại khớp nối cốt thép như “Khớp nối cốt thép cơ khí dùng cho khe co ngót bê tông” hay “Khớp nối cốt thép kép cơ khí”, v...v. 【Đặc điểm】 [Khớp nối cốt thép kép cơ khí] ■ Không cần độ thành thục của công nhân thi công ■ Có thể thực hiện công việc trong mọi thời tiết ※ Vui lòng liên hệ hoặc tải catalog xuống để biết thêm chi tiết!

Thông tin doanh nghiệp

Okabe Co., Ltd. Okabe Co., Ltd.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Khách hàng chính

Nhà thầu xây dựng chính, nhà thầu phụ, công ty xây dựng, công ty phát triển nhà ở, công ty phát triển bất động sản

Phân loại

Chọn

PAGE TOP