Kỹ thuật đề xuất “kỹ thuật chế tạo thử kết hợp sản xuất hàng loạt" Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Kỹ thuật đề xuất “kỹ thuật chế tạo thử kết hợp sản xuất hàng loạt"

Kỹ thuật đề xuất “kỹ thuật chế tạo thử kết hợp sản xuất hàng loạt"

Kỹ thuật sản xuất thử tiến đến sản xuất hàng loạt được chúng tôi quản lý nhất quán từ đề xuất chế tạo thử đến quản lý sản xuất hàng loạt.

Ở công ty Tec Nagasawa, chúng tôi đề xuất quản lý nhất quán bằng kỹ thuật chế tạo thử kết hợp sản xuất hàng loạt đối với chi phí, chất lượng, thời hạn giao hàng đã được phía khách hàng áp dụng từ trước tới nay.
Đề xuất và quản lý chất lượng, thời hạn giao hàng từ khâu nguyên liệu tới khâu hoàn thành gia công được thực hiện và chế tạo thử, sản xuất hàng loạt cũng như đồ gá gia công đều do công ty tự thiết kế, chế tạo nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.
Hơn nữa, chế tạo thử và sản xuất hàng loạt đều do cùng một đội phát triển sản phẩm đảm nhận nên có thể tiến hành một cách nhanh chóng.
Chúng tôi cũng tính toán đến sản xuất hàng loạt ngay từ công đoạn chế tạo thử để đề xuất được phương án giảm chi phí.
Đối với những khách hàng ở xa cơ sở chế tạo của công ty, chúng tôi vẫn đáp ứng yêu cầu thông qua cơ sở kinh doanh Kanto và cơ sở kinh doanh Kansai.
Hãy hãy một lần liên hệ với chúng tôi.

※ Để biết thêm chi tiết xin tải Catalog để xem hoặc liên hệ với chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.tec-naga.com/

Ngành nghề đối tượng

Công ty sản xuất khác  Máy/thiết bị dùng trong sản xuất  Linh kiện máy

Thông tin doanh nghiệp

Tec Nagasawa co ltd. Tec Nagasawa co ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Độ chính xác và chất liệu có thể chế tạo】
■ Phôi đúc
■ Phôi rèn
■ Phôi đúc die casting
■ Thép thông thường và thép đặc chủng

【Linh kiện có khả năng ứng dụng (ví dụ)】
■ Phụ tùng ô tô
■ Linh kiện máy thuỷ lực
■ Linh kiện liên quan đến máy in
■ Linh kiện liên quan đến chất bán dẫn
■ Linh kiện van.v.v..

※ Để biết thêm chi tiết xin tải Catalog để xem hoặc liên hệ với chúng tôi.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Để biết thêm chi tiết xin tải Catalog để xem hoặc liên hệ với chúng tôi.

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP