Máy kiểm tra độ thấm nước “Permea-TORR” Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy kiểm tra độ thấm nước “Permea-TORR”

Máy kiểm tra độ thấm nước “Permea-TORR”

Có thể dễ dàng đo không phá hủy tính năng thấm nước của lớp bê tông trên bề mặt

◆◇◆【Xử lý trong ngày】FTS sửa chữa và hiệu chỉnh ở phạm vi trong nước◆◇◆

Tính năng của bê tông sẽ có sự biến đổi rất lớn tùy thuộc vào thành phần trộn, cách trộn, các loại khuôn ván, cách trát, Vì vậy, nếu tính đến độ bền thì việc đảm bảo chất lượng của các lớp bê tông bề mặt (bìa bê tông) là vô cùng quan trọng.
Trong tiêu chuẩn SIA 262:2003 của Thụy Sĩ có qui định “Tính không thấm nước của bìa bê tông cần phải được kiểm tra dựa vào các thí nghiệm về tính thấm nước ở trên bề mặt hoặc phần cốt lõi của vật được cấu tạo nên.
Permea-TORR là dụng cụ đo hoàn toàn không phá hủy mà rất đơn giản để đo độ thấm nước lớp bê tông bên ngoài

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.fts-web.jp/

Ngành nghề đối tượng

Máy/thiết bị dùng trong sản xuất 

Thông tin doanh nghiệp

FTS., Ltd FTS., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Đặc trưng】
■ Có 2 buồng ngăn cho không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài
■ Phương pháp không phá hủy hoàn hảo không gây lỗi khi đo
■ Có thể thao tác lặp lại nhiều lần, tính tái hiện tốt (có thể đo ở cùng 1 địa điểm)
■ Có mối liên đới rất cao với phương pháp Cembureau, có thể sử dụng ở hiện trường và phòng thí nghiệm
■ Phương thức màn hình cảm ứng dễ sử dụng

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Xác nhận chất lượng bìa bê tông

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP