Bộ điều khiển lưu lượng AERA loại FC-R7700 Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Bộ điều khiển lưu lượng AERA loại FC-R7700

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Bộ điều khiển lưu lượng AERA  loại FC-R7700

Cùng với sự phát huy điều khiển lưu lượng bởi độ chính xác cao, chúng tôi đã thành công trong nhiều ứng dụng vì áp dụng gioăng cao su và nhờ vào sự cải thiện những ưu điểm mang tính kinh tế.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.ask-ibs.jp

Ngành nghề đối tượng

Sản phẩm nhựa/plastic/cao su  Máy đo lường/phân tích  Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

Thông tin doanh nghiệp

IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

. gioăng đàn hồi ( cao su )
. Phần tiếp nối mang tiêu chuẩn của Swagelok,VCR, VCO
. Van điều khiển điện từ loại thường đóng hoặc thường mở
. Tỉ lệ rò rỉ phần ngoài là dưới 1.0 x 10E-7 Pa m^3/sec (He)

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Quy trình sản xuất chất bán dẫn・Thiết bị phân tích / kiểm tra các loại ・Động cơ đốt trong・Thiết bị xi mạ・Pin nhiên liệu・Tinh thể lỏng・Sợi quang・Hữu cơ EL・Đo lường môi trường・Sinh học・Thực phẩm

Danh mục

Bộ điều khiển lưu lượng AERA loại “FC-R7700”

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP