Máy tước cuốn “CN-350” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy tước cuốn “CN-350”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Máy tước cuốn Máy tước cuốn
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Vải sợi tổng hợp , vải nỉ , vải lót dầy , vải da , vải bạt , vải nhựa , giấy muốt xốp , firuto , phim , vật liệu tổng hợp khác nhau . Nếu có nguyên liệu khác ngoài những thứ trên xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi.

Thông tin doanh nghiệp

IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD
 • Danh mục
 • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP