IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

  • Tìm đối tác

IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

Nội dung kinh doanh

Manufacture, import, sales and maintenance of fluid control equipment

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

Danh sách danh mục của IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

1A No.34 Street, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ngày tháng năm thành lập

20/02/2016

Tiền vốn

200000 USD

Số lượng nhân viên

Từ 10 người trở xuống

TEL

FAX

072-625-6201

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

URL

http://www.ask-ibs.jp/english/

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

IBS Inc.

Địa chỉ

12-43, Honamicho, Suita-shi, Osaka, 564-0042, Japan

Ngày tháng năm thành lập

20/02/2003

Tiền vốn

95,000,000 JPY

Số lượng nhân viên

51 người ~ 100 người

URL

http://www.ask-ibs.jp

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD.

PAGE TOP