Duckshin Housing Nhà máy sản xuất Ducking VINA Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Duckshin Housing Nhà máy sản xuất Ducking VINA

Duckshin Housing Nhà máy sản xuất Ducking VINA

Nhà máy của công ty TNHH Duckshin Housing- Doanh nghiệp sản xuất tấm lát ván (deck plate) lớn nhất thế giới.

Duckshin Vina là pháp nhân tại Việt nam do công ty Duckshin Housing thành lập tại thành phố Hải Phòng. Nhà máy sản xuất của Duckshin VINA là nơi sản xuất tấm deck plate tích hợp tại nước ngoài.

“Nhà máy sản xuất Duckshin VINA”
■ Diện tích nhà máy:16,985m2
■ Năng lực sản xuất:Tấm deck plate tích hợp 900,000 m2/năm (75,000 m2/ tháng)
           Form Deck 1,440,000 m2/năm (120,000 m2/ tháng)

* Để biết thông tin chi tiết, quý khách vui lòng xem catalogue hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Ngành xây dựng 

Thông tin doanh nghiệp

Duckshin Vina Duckshin Vina

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

“Thiết bị sản xuất hiện nay”
◆ Wire drawing M/C
◆ Deformed wire M/C
◆ Truss Girder M/C
◆ Deck assembly M/C
◆ Roll Forming M/C
◆ FORM DECK M/C
◆ Crank Assembly M/C

* Để biết thông tin chi tiết, quý khách vui lòng xem catalogue hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

* Để biết thông tin chi tiết, quý khách vui lòng xem catalogue hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Danh mục

DUCKSHIN HOUSING “Products Catalog”

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP