UNIVERSAL CNC LATHE “TU40” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

UNIVERSAL CNC LATHE “TU40”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

Ikegai Corp Ikegai Corp
  • Danh mục

Khách hàng chính

Nhà sản xuất điện, nhà sản xuất thép, doanh nghiệp đóng tàu, nhà sản xuất đường sắt, nhà sản xuất ô tô

Phân loại

Chọn

PAGE TOP