Công ty cổ phần Shuzui Honten. Dụng cụ đo/Thiết bị đo đạc tính toán/Sản phẩm liên quan/Dịch vụ liên quan Cân/Cân thiên bình/Cân điện tử Sản phẩm/dịch vụ (187621)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Công ty cổ phần Shuzui Honten.

Thành lập năm 1658, là công ty cân có truyền thống lâu đời nhất Nhật bản.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất, bán các loại cân sử dụng trong công nghiệp.

Dụng cụ đo/Thiết bị đo đạc tính toán/Sản phẩm liên quan/Dịch vụ liên quan Cân/Cân thiên bình/Cân điện tử

PAGE TOP