Cân sàn điện tử. Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cân sàn điện tử.

Cân sàn điện tử. SD-300~5

Cân sàn chắc chắn, tin cậy.

Cân sàn điện tử sử dụng đa năng. Cũng có loại cân sàn thấp sử dụng để cân xe đẩy.

Danh mục Liên hệ

Mã sản phẩm

SD-300~5

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Không

URL

http://www.shuzui.jp/products/fixed-type/platform/digital-platform-scale.html

Ngành nghề đối tượng

Nguyên liệu hóa học/Sản phẩm hóa học  Ngành sắt/thép/nguyên vật liệu kim loại  Sản phẩm nhựa/plastic/cao su

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần Shuzui Honten. Công ty cổ phần Shuzui Honten.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Cân sàn điện tử sử dụng đa năng. Tại Nhật bản đã được phê duyệt mẫu cân, sản phẩm và các sản phẩm tương đương được sử dụng để xuất giấy chứng minh trong giao dịch.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Các loại cân từ loại nhỏ 1~2 tấn đến loại lớn trên 3 tấn đều có khả năng đáp ứng được

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP