Cân móc treo không dây chống cháy nổ "SUBARU" Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cân móc treo không dây chống cháy nổ "SUBARU"

Cân móc treo không dây chống cháy nổ "SUBARU" EP-C-30~500

Cân móc treo có thể sử dụng trong khu vực dễ cháy nổ

Cân móc treo sử dụng phù hợp trong môi trường dễ cháy nổ 2G4 (II BT4)

Liên hệ

Mã sản phẩm

EP-C-30~500

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.shuzui.jp/products/movability/handing/subaru.html

Ngành nghề đối tượng

Nguyên liệu hóa học/Sản phẩm hóa học  Dược phẩm/Công nghệ sinh học 

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần Shuzui Honten. Công ty cổ phần Shuzui Honten.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Cân móc treo sử dụng phù hợp trong môi trường dễ cháy nổ 2G4 (II BT4)

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Cân hoạt động trong các nhà máy ở những khu vực nguy hiểm như là sử dụng sơn, thuốc hóa học. Khi sử dụng thùng trộn chất lỏng có gắn bộ giảm chấn để pha chế, cân được sử dụng để định lượng chất lỏng trong thùng.

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP