Cân móc treo điện tử "New Cosmo" Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cân móc treo điện tử "New Cosmo"

Cân móc treo điện tử "New Cosmo" 10NCS~100NCS

Cân móc treo loại lớn an toàn, tin cậy!

Loạt cân móc treo loại lớn chủ yếu từ 10 tấn trở lên.

Liên hệ

Mã sản phẩm

10NCS~100NCS

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Không

URL

http://www.shuzui.jp/products/movability/handing/new-cosmo.html

Ngành nghề đối tượng

Ngành xây dựng  Ngành sắt/thép/nguyên vật liệu kim loại  Ngành vận chuyển/phân phối/kho bãi

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần Shuzui Honten. Công ty cổ phần Shuzui Honten.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Cân móc treo loại lớn từ 10 tấn trở lên. Là sản phẩm có độ bền cao, sử dụng dài lâu.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Cân hoạt động rất hữu dụng trong những trường hợp cân các nguyên liệu, bộ phận, máy móc lớn.

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP