Công ty cổ phần Shuzui Honten. Sản phẩm/dịch vụ (187621)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Công ty cổ phần Shuzui Honten.

Thành lập năm 1658, là công ty cân có truyền thống lâu đời nhất Nhật bản.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất, bán các loại cân sử dụng trong công nghiệp.

Sản phẩm/dịch vụ

PAGE TOP