Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ALMA(TOP)

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Kem đánh bóng sê-ri ALMA Kem đánh bóng sê-ri ALMA
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  [Tính năng] •Năng lực mài mạnh mẽ mà vẫn đảm bảo độ bóng hoàn thiện nhờ các hạt mài dạng tự tan. •Ít phát tán mạt đánh bóng. •Góp phần cắt giảm công đoạn và thời gian thao tác.

Thông tin doanh nghiệp

MURATA CO. LTD​. MURATA CO. LTD​.
 • Danh mục
 • Tìm đại lý
 • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP