Van bi dạng kết nối mặt bích gang xám 10K 「F10VE」 Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Van bi dạng kết nối mặt bích gang xám 10K 「F10VE」

Van bi dạng kết nối mặt bích gang xám 10K 「F10VE」

Cấu tạo lỗ to ít tổn thất áp lực, có độ kín khít cao nhờ gioăng mềm.

「F10VE」 là van bi nối mặt bích loại nhỏ gọn.
Sử dụng gioăng mềm nên có tính kín khít cao.
Có đặc trưng là cấu tạo lỗ to nên ít tổn thất áp suất, cho dòng chảy thống suốt.

【Đặc trưng】
○ Cấu tạo lỗ to nên ít tổn thất áp suất
○ Gioăng mềm cho độ kín khít cao
○ Loại nhỏ gọn

Xin vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue để biết thêm chi tiết.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.yamatovalve.co.jp/english/

Ngành nghề đối tượng

Máy/thiết bị dùng trong sản xuất  Xe hơi/Máy vận chuyển  Công ty sản xuất khác

Thông tin doanh nghiệp

Yamato Valve Co., Ltd. Yamato Valve Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Thông số】
○ Chất liệu: FC200
○ Cấu tạo/hình dạng: lỗ to
○ Phương thức: bi di động
○ Kết nối: theo chuẩn mặt bích JIS 10K
○ Sử dụng/áp suất/nhiệt độ: Dầu/ dòng nước chảy dao động dưới 1200C…1,0MPa

● Xin vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue để biết thêm chi tiết.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

● Xin vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue để biết thêm chi tiết.

Danh mục

YAMATO VALVE DELIVERY RECORD

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP