Ogura Kanzai Co., Ltd. (187137)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Ogura Kanzai Co., Ltd.

Ogura Kanzai Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

Phân phối các loại vật liệu ống, các loại van, dụng cụ cấp nước, máy bơm, các loại hóa chất, vật liệu xây dựng, các loại dụng cụ vệ sinh, thiết bị điều hòa không khí, các loại ống dẫn, các loại dụng cụ khác.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Ogura Kanzai Co., Ltd..

Danh sách danh mục của Ogura Kanzai Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

3380836

Khu vực/Quốc gia

Saitama, Nhật Bản

Địa chỉ

3-17-1, Machiya, Sakura-ku Saitama-shi

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Ogura Kanzai Co., Ltd..

PAGE TOP