Miyakawa Industry Co., Ltd. (186663)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Miyakawa Industry Co., Ltd.

Miyakawa Industry Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

Phát triển, sản xuất, kinh doanh dụng cụ, thiết bị, máy móc gia công kim loại

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Miyakawa Industry Co., Ltd..

Danh sách danh mục của Miyakawa Industry Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

5013912

Khu vực/Quốc gia

Nagano, Nhật Bản

Địa chỉ

1-1-1, Miyagawacho, Seki-shi

TEL

FAX

+81(0)575-22-1417

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Miyakawa Industry Co., Ltd..

PAGE TOP