UBE-RIKA Corporation (186638)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

UBE-RIKA Corporation

UBE-RIKA Corporation

Nội dung kinh doanh

○ Kinh doanh, sửa chữa thiết bị lý hóa và thiết bị quan trắc môi trường
○ Sản xuất, kinh doanh dụng cụ thủy tinh lý hóa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với UBE-RIKA Corporation.

Danh sách danh mục của UBE-RIKA Corporation

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

7550052

Khu vực/Quốc gia

Yamaguchi, Nhật Bản

Địa chỉ

2-15-5, Nishihommachi, Ube-shi

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với UBE-RIKA Corporation.

PAGE TOP