“Sổ tay Giải pháp chống ồn” Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

“Sổ tay Giải pháp chống ồn”

“Sổ tay  Giải pháp chống ồn”

Những nội dung quan trọng “Giải pháp chống ồn” khi thiết kế bảng mạch in đã được nêu đầy đủ! Chúng tôi đang trong thời gian phát tặng miễn phí sổ tay đó.

Công ty Art Electronics chúng tôi đang phát tặng miễn phí “Cuốn sổ tay về các giải pháp chống ồn” dành cho những nhà phát triển, thiết kế mạch điện tử sử dụng bảng mạch in.
Đây là cuốn sổ tay nêu đầy đủ những nội dung thực tiễn từ những điểm cơ bản như “tiếng ồn là gì?” cho đến phương pháp chống tiếng ồn và những điểm quan trọng trong thiết kế bảng mạch in.
“Nội dung”
□ Những nội dung về tiếng ồn
□ Phương pháp chống ồn
□ Giải pháp chống ồn thực hiện từ khi thiết kế bảng mạch in
□ Những điểm quan trọng trong thiết kế bảng mạch in.
□ Tài liệu kỹ thuật

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện điện tử/Linh kiện điện  Thiết bị điện/thiết bị điều khiển dùng trong sản xuất  Máy quang học/Linh kiện quang học

Thông tin doanh nghiệp

Art Electronics Co., Ltd. Art Electronics Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

“Mục lục”
I. Những nội dung về tiếng ồn
 1. Tiếng ồn là gì
 2. Các loại tiếng ồn
II. Phương pháp chống ồn
 1. Giải pháp chống ồn do linh kiện
 2. Giải pháp chống ồn do bảng mạch in
III. Giải pháp chống ồn thực hiện từ khi thiết kế bảng mạch in
 1. Những điểm quan trọng cần nắm rõ khi thực hiện giải pháp chống ồn
 2. Tính cần thiết của việc phân tích mô phỏng khi thực hiện giải pháp chống ồn
IV. Những điểm quan trọng trong thiết kế bảng mạch in.
 1. Những điểm quan trọng trong thiết kế bảng mạch in xem xét giải pháp chống ồn
 2. Những điểm quan trọng trong thiết kế bảng mạch in xem xét đến vấn đề thực hiện lắp ráp
 3. Những điểm quan trọng trong thiết kế bảng mạch in để nâng cao chất lượng sản phẩm
 4. Những điểm quan trọng trong thiết kế mô hình xem xét đến việc phát nhiệt
 5. Những điểm quan trọng trong thiết kế mô hình xem xét đến điện lưu và nhiệt
V. Tài liệu kỹ thuật
VI. Giới thiệu về Art Electronics

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi hoặc download bản catalogue

Danh mục

Noise Handbook

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP