CADVANCE α3-Design Server concurrent design system danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CADVANCE α3-Design Server concurrent design system

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Hệ thống thiết kế đồng thời CADVANCE α3-Design Server Hệ thống thiết kế đồng thời CADVANCE α3-Design Server
  • Danh mục

  Bằng việc thiết kế theo nhóm, nhiều người thiết kế sẽ cùng tiếp cận một bảng mạch in, có thể rút ngắn đáng kể thời gian phát triển ◆Đặc trưng sản phẩm◆ <<Rút ngắn đáng kể thời gian thiết kế trong các công đoạn>> □ Không có giới hạn về khu vực thiết kế □ Nắm bắt kịp thời tình hình công việc giữa những nhà thiết kế □ Không cần phân chia, tổng hợp dữ liệu □ Có khả nang thiết kế đồng thời từ giai đoạn sắp đặt linh kiện □ Có hiệu quả đào tạo thông qua việc hợp tác làm việc giữa những nhà thiết kế mới và thiết kế lành nghề. □ Bằng việc thiết kế bởi nhiều người, giảm gánh nặng mang tính tinh thần lên mỗi cá nhân. <<Điều kiện vận hành>> □ Có thể kết nối tối đa 5 người □ Phần mềm Client được đối ứng bởi [α3-Design] và [α3-DesignEditor] □ [α3-DesignEditor] có thể chia sẻ chỉ những dữ liệu được mở bằng [α3-Design].

Thông tin doanh nghiệp

Art Electronics Co., Ltd. Art Electronics Co., Ltd.
 • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP