HARIMA KONPO CO., LTD. (186171)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HARIMA KONPO CO., LTD.

HARIMA KONPO CO., LTD.

Nội dung kinh doanh

■ Thực hiện đóng gói trong nước và đóng gói sản phẩm xuất khẩu bằng vật liệu gỗ
■ Sản xuất thùng gỗ
■ Sản xuất pallet
■ Các nghiệp vụ đóng gói bằng gỗ khác, các nghiệp vụ đi kèm
■ Phân phối vật liệu đóng gói
■ Quản lý vận hành “Konpo.net”- mạng lưới đóng gói trên toàn quốc dựa trên hệ thống Internet
■ Quản lý "Pladan.net"- website bán các sản phẩm thùng carton bằng nhựa trên internet.
■ Sản xuất tấm chắn bảo vệ, các tấm bìa carton bằng nhựa, quản lý website bán hàng "Pladan-sheet.net".
■ Trang “Pla-box.net”- website bán hàng dành cho các loại thùng carton nhựa nhẹ và bền.
■ Quản lý "i-sumi.com"- website bán các sản phẩm làm bằng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HARIMA KONPO CO., LTD..

Danh sách danh mục của HARIMA KONPO CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

2520302

Khu vực/Quốc gia

Kanagawa, Nhật Bản

Địa chỉ

1-8-36, Kamitsuruma, Minami-ku Sagamihara-shi

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HARIMA KONPO CO., LTD..

PAGE TOP