Sanitary Pump Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sanitary Pump

Sanitary Pump

Đạt hiệu suất cao bằng cách sử dụng cánh quạt cong nửa kín ba chiều và vỏ máy kiểu lưng xoắn ốc.

Đạt hiệu suất cao bằng cách sử dụng cánh quạt cong nửa kín ba chiều và vỏ máy kiểu lưng xoắn ốc.
Đạt hiệu suất cao bằng cách sử dụng cánh quạt cong nửa kín ba chiều và vỏ máy kiểu lưng xoắn ốc.
Có tiếng ồn khi hoạt động thấp do sử dụng động cơ đặc biệt và vỏ động cơ nguyên bản.
Đạt được độ bền vững kết cấu cao thông qua việc phát triển một động cơ dẫn hàng đầu, đặc biệt sử dụng cho máy bơm

Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.toste.co.jp/

Ngành nghề đối tượng

Thức ăn/đồ uống  Dược phẩm/Công nghệ sinh học  Nguyên liệu hóa học/Sản phẩm hóa học

Thông tin doanh nghiệp

TOSTE CO., LTD. TOSTE CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

□ Đạt hiệu suất cao bằng cách sử dụng cánh quạt cong nửa kín ba chiều và vỏ máy kiểu lưng xoắn ốc.
->(hiệu suất máy bơm np = 70%)
□ Có NPSH thấp do sử dụng đầu hút nguyên bản và trắc đồ cánh quạt phù hợp của chúng tôi.
->(3m tại NPSH (RH) 60 m3)
□ Có tiếng ồn khi hoạt động thấp do sử dụng động cơ đặc biệt và vỏ động cơ nguyên bản.
->(Tiếng ồn giảm từ 3 đến 10dB khi so sánh với mẫu truyền thống của chúng tôi)
□ Đạt được độ bền vững kết cấu cao thông qua việc phát triển một động cơ dẫn hàng đầu, đặc biệt sử dụng cho máy bơm.
->(Bạc đạn chịu tải lớn hơn, vòng đệm trục với các thông số kỹ thuật ngoài trời, v.v.)
□ Đạt được đặc tính vệ sinh cao bằng cách sử dụng Phớt cơ khí (Phớt làm kín) kiểu thuận nghịch.
□ Bộ phận chính chia thành năm kiểu khác nhau (N, M, L, B và H) mà có thể kết hợp với bất kỳ công suất và đầu bơm nào.
-> (Công suất: lên đến 150m3/hr, Đầu bơm: lên đến 100m, Động cơ: từ 0.75 đến 37 kw).
□ Loại cánh quạt đóng kín công suất nhỏ (EZH) đạt hiệu suất hoạt động cao với tiếng ồn thấp và NPSH thấp.

* Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

* Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Danh mục

Centrifugal Pumps Catalog

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP