Bộ trao đổi nhiệt ống chùm vi sinh Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Bộ trao đổi nhiệt ống chùm vi sinh

Bộ trao đổi nhiệt ống chùm vi sinh

Cấu trúc vi sinh hoàn toàn không tạo ra bất kỳ vũng chất lỏng lắng đọng nào cả.

Bộ trao đổi nhiệt ống đôi của chúng tôi, có cấu trúc vi sinh hoàn toàn không tạo ra bất kỳ vũng chất lỏng lắng đọng nào cả.
Không có sự lây nhiễm chéo giữa các chất lỏng chế biến và môi trường làm nóng / làm mát theo cấu trúc của nó.
Làm nóng, làm mát và ngưng tụ nước tinh khiết, nước cất và các chất lỏng chế biến khác.

※Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.toste.co.jp/

Ngành nghề đối tượng

Thức ăn/đồ uống  Dược phẩm/Công nghệ sinh học  Nguyên liệu hóa học/Sản phẩm hóa học

Thông tin doanh nghiệp

TOSTE CO., LTD. TOSTE CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

□Không có sự lây nhiễm chéo giữa các chất lỏng chế biến và môi trường làm nóng / làm mát theo cấu trúc của nó.
□Vật liệu: SUS316L (phần tiếp xúc với chất lỏng chế biến).
□Hoàn thiện: Ống / Bên trong Đánh bóng từ #320 đến 400 (lựa chọn khác như hoàn thiện bằng đánh bóng điện).
□Hoàn thiện: Khung vỏ / Bên ngoài Tẩy gỉ (lựa chọn khác như đánh bóng #180 đến 320).
□Công dụng: Làm nóng, làm mát và ngưng tụ nước tinh khiết, nước cất và các chất lỏng chế biến khác.

※Nếu bạn cần thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc tải về catalogue.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

[Công dụng/Minh họa công dụng]
Công dụng
□Nước tinh khiết
□Nước cất
□Làm nóng, làm mát cho các chất lỏng chế biến khác.

※Nếu bạn cần thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc tải về catalogue.

Danh mục

Shell and Tube Heat Exchanger Catalog

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP