Sanitary Ball Valve Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sanitary Ball Valve

Sanitary Ball Valve

Sử dụng đai kẹp để kết nối với thân van, cho phép tháo lắp dễ dàng.

Tay cầm điều khiển hoạt động có thể thay đổi được 90 độ tùy thuộc vào hướng của vòng đệm dừng.
Các bộ phận chính cho kiểu tay quay và tự động tương thích với nhau và dễ dàng thay thế.
Một rãnh thoát được cung cấp để ngăn chặn chất lỏng đọng vũng.
Vòng đệm làm kín được làm từ PTFE.
Thiết bị truyền động quay được sử dụng làm bình khí ở chế độ hoạt động tự động.

※Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.toste.co.jp/

Ngành nghề đối tượng

Thức ăn/đồ uống  Dược phẩm/Công nghệ sinh học  Nguyên liệu hóa học/Sản phẩm hóa học

Thông tin doanh nghiệp

TOSTE CO., LTD. TOSTE CO., LTD.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

[Đặc tính sản phẩm và dịch vụ]

□Sử dụng đai kẹp để kết nối với thân van, cho phép tháo lắp dễ dàng.
□Tay cầm điều khiển hoạt động có thể thay đổi được 90 độ tùy thuộc vào hướng của vòng đệm dừng.
□Các bộ phận chính cho kiểu tay quay và tự động tương thích với nhau và dễ dàng thay thế.
□Một rãnh thoát được cung cấp để ngăn chặn chất lỏng đọng vũng.
□Vòng đệm làm kín được làm từ PTFE.
□Thiết bị truyền động quay được sử dụng làm bình khí ở chế độ hoạt động tự động.

※Nếu bạn cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi hoặc tải về catalogue.

Danh mục

Ball Valves Catalog

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP