Sanitary Valve Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sanitary Valve

Sanitary Valve

Loại van này sử dụng bộ truyền động khí nén.

Loại van này sử dụng bộ truyền động khí nén, và phần thân chính được thiết kế cao ngang đường kính trong của ống nhằm ngăn ngừa chất lỏng hoặc không khí còn sót lại.
được lắp tại mối nối giữa xi lanh và thân chính của van, được tách biệt hoàn toàn để có thể phát hiện rò rỉ ở giai đoạn đầu và không khí hoạt động được ngăn trộn lẫn với chất lỏng.
Ách được lắp ở phía van, làm cho việc lau chùi dễ dàng và tạo điều kiện vệ sinh.
Hai kiểu van có sẵn là có công tắc giới hạn và không có công tắc giới hạn.
Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.toste.co.jp/

Ngành nghề đối tượng

Thức ăn/đồ uống  Dược phẩm/Công nghệ sinh học  Nguyên liệu hóa học/Sản phẩm hóa học

Thông tin doanh nghiệp

TOSTE CO., LTD. TOSTE CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

[Đặc tính sản phẩm và dịch vụ]
□Phần thân chính được thiết kế cao ngang đường kính trong của ống nhằm ngăn ngừa chất lỏng hoặc không khí còn sót lại.
□Ách được lắp tại mối nối giữa xi lanh và thân chính của van, được tách biệt hoàn toàn.
□Rò rỉ có thể được phát hiện ở giai đoạn đầu và không khí hoạt động được ngăn trộn lẫn với chất lỏng.
□Ách được lắp ở phía van.
□Hai kiểu van có sẵn là có công tắc giới hạn và không có công tắc giới hạn.
□ Hai kiểu van có sẵn là kiểu đóng thông thường và kiểu mở thông thường.
※Nếu bạn cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tải về catalogue.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※Nếu bạn cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tải về catalogue.

Danh mục

Sanitary Valves Catalog

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP