Sanitary Single Seal Sequence Valve Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sanitary Single Seal Sequence Valve

Sanitary Single Seal Sequence Valve

Có nhiều kích cỡ và sự lựa chọn khác nhau, ngoài ra tất cả các mặt hàng đều có đặc tính vệ sinh tuyệt vời.

Van điều khiển trình tự khóa đơn vi sinh của chúng tôi được sử dụng cho đường ống vi sinh.
Kiểu SH là một mẫu tương đương với van góc truyền thống và có khóa duy nhất.
Có nhiều kích cỡ và sự lựa chọn khác nhau, ngoài ra tất cả các mặt hàng đều có đặc tính vệ sinh tuyệt vời.
Kiểu SM là kiểu từ trên xuống và hoạt động theo cách ngược lại với kiểu SH.

Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.toste.co.jp/

Ngành nghề đối tượng

Thức ăn/đồ uống  Dược phẩm/Công nghệ sinh học  Nguyên liệu hóa học/Sản phẩm hóa học

Thông tin doanh nghiệp

TOSTE CO., LTD. TOSTE CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

[Đặc tính của sản phẩm và dịch vụ]
□Kiểu SH là một mẫu tương đương với van góc truyền thống và có khóa duy nhất.
□Có nhiều kích cỡ và sự lựa chọn khác nhau, ngoài ra tất cả các mặt hàng đều có đặc tính vệ sinh tuyệt vời. (Kiểu SH)
□Kiểu SM là kiểu từ trên xuống và hoạt động theo cách ngược lại với kiểu SH
□Các kiểu SK và SJ có thể thực hiện chuyển mạch và phân nhánh mà không có các góc chết.
□Các kiểu KH và KM được thiết kế để sử dụng như van bể và sử dụng trục kiện như là trục khóa và thân kiện như là thân khóa chính.
□So với các kiểu vòng O, nó sẽ tốt hơn trong việc thực hiện vệ sinh, và cấu trúc của nó ngăn ngừa hiện tượng ăn mòn, rò rỉ xảy ra.
□Nếu bạn cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tải về catalogue.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※Nếu bạn cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tải về catalogue.

Danh mục

Single Seal Valves Catalog

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP